top of page

HOME > SERVICE > PRIVACY BELEID

Privacy beleid van Voilà gifts and more

Wanneer je een bestelling bij Voilà gifts and more plaatst, wil je natuurlijk dat jouw gegevens privé blijven. Een terechte opmerking als je het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan deze gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen. 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
By Juud BV

Jonkerveld 422

5403 BP Uden

Tel.: 0620502589

E info@voila-gifts.nl

 

WELKE GEGEVENS LAAT IK ACHTER?
Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • jouw naam;

 • (factuur)adres;

 • e-mailadres;

 • en je betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, het verlenen van service, garantie, persoonsgebonden marketingacties en het uitvoeren van verkoopanalyses. Later genoemd in dit statement. De door jou ingevulde gegevens worden beschermd middels de Secure Socket Layer (SSL) technologie. Met deze technologie worden jouw gegevens onleesbaar voor derden. Tip! Door het slotje in je webbrowser of door de s achter http kun je deze technologie herkennen. 

ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

 

Bij de uitvoering van onze overeenkomst:

 • bij bestellen

 • bij bezorgen

 • bij retourneren

 • om je te kunnen e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst

 • bij contact met onze klantenservice

 

Enkel bij jouw toestemming, worden jouw gegevens gebruikt voor:

 • voor het aanmaken/registreren van een Voilà gifts and more -account

 • om jou van informatie te voorzien in mijn Voilà gifts and more -account

 • voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen en andere reclame-uitingen via e-mail, post

 • voor reclame-uitingen via social media of advertising (bij acceptatie van de marketing-cookies)

 • het onthouden van jouw voorkeuren om je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres

 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

 • om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.

 

Wettelijke verplichting

 • indien By Juud BV hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;

 • in verband met wettelijke bewaarplichten.

 

BEWAARTERMIJN

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

 

COMMUNICATIE

 

Vragen mag altijd

 

Wanneer je Voilà gifts and more een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

 

Blijf op de hoogte

 

Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij jou als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze drie kanalen zijn als volgt: per mail, per social media of per post. Zonder jouw toestemming word je niet per post of per mail op de hoogte gebracht. 

 

Nieuwsgierig?

Voor klanten die graag op de hoogte zijn van hun bestelling en sneller door het bestelproces heen willen komen, bieden wij een mijn account omgeving waar jouw gegevens worden opgeslagen. Zonder jouw toestemming worden jouw gegevens niet opgeslagen in de mijn account omgeving.

 

DELEN VAN GEGEVENS

By Juud BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;

 • jouw shopervaring te verbeteren;

 • een nieuwsbrief te versturen (uitsluitend indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief);

 • onze producten en/of service te evalueren;

 • of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van een derde partij voor: logistieke partners, marketing dienstverlening, betaalpartners of IT-dienstverleners. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacy regels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin  vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd worden.

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier uiteraard over bellen (06 20502589) of mailen (info@voila-gifts.nl).

INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

By Juud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hierbij moet je denken aan: toegangsbeveiliging, wachtwoordbeleid, versleuteling d.m.v. SSL-certificaat, dataminimalisatie, etc. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij helpen jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

DOORLINKEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan voila-gifts.nl zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens.  Voila-gifts.nl kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. By Juud is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2023.

bottom of page