top of page
Pagina 2 banner website puber serieus nemen 3.jpg

Ruim je troep toch
eens op!

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven - september 2006 - OPVOEDADVIES.NL

Welke ouder van een puber hoort het zichzelf niet regelmatig roepen: "Ruim toch eens je troep op."? Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar de meeste pubers kunnen zich absoluut niet druk maken om troep. Bij binnenkomst gaat de jas op de grond, de tas beland ergens in de gang, de fles drinken blijft buiten de ijskast staan, de koek-verpakking beland leeg op tafel en de puber is in geen velde of wegen te bekennen om dit even op te ruimen. En wanneer de puber dan toch weer thuis verschijnt is de animo om op te ruimen bijzonder klein en resulteert een verzoek om op te ruimen vaak in ruzie. Of de jas en tas worden wel - vaak met veel gemor- opgeruimd, maar de rest van de troep lijkt de puber simpelweg niet te zien.

Leer uw kind zelf de verantwoordelijkheid te nemen

Als ouder kunt u in zo'n situatie besluiten de troep zelf maar even op te ruimen. De rotzooi is dan snel weg en er hoeft geen strijd gevoerd te worden over het opruimen. Maar vaak voelt dit voor u als ouder toch niet erg eerlijk en volgt de ruzie achteraf even goed, omdat u boos bent dat u de troep van uw kind heeft moeten opruimen. Maar ook voor uw kind of medebewoner is het de vraag of dit nou zo'n goede oplossing is. In eerste instantie zou dat wel zo lijken, want wat is er nu prettiger dan dat de troep die je maakt voor je opgeruimd wordt. Maar een jongere leert op deze manier niet om de verantwoordelijkheid te nemen, wat wel heel belangrijk is voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een kind moet leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de troep die hij of zij maakt. En een kind moet ook leren zich sociaal op te stellen en verantwoordelijkheden binnen het gezin te delen. Wanneer uw kind eenmaal uit huis gaat moet hij of zij ook zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen en moeten er vaak ook -net als in het gezin- taken gedeeld worden en troep opgeruimd. Ook in een studentenflat moet zo af en toe wat opgeruimd worden (al zou je dat soms toch niet zeggen)

Lege verpakking banner.jpg

Neem uw puber serieus

Het is dan ook goed wanneer u uw kind leert zelf zorg te dragen voor het opruimen van hun troep, maar ook een bijdrage leveren aan de taken die er binnen een huishouden moeten gebeuren. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het is pubers eigen zich te verzetten tegen regels, zeker wanneer die nieuw zijn. Het lijkt dan ook zeker raadzaam om het helpen bij de taken binnen een gezin, al lang voor de puberteit in te voeren zodat in de vaak wat opstandige puber-periode het helpen in huis al iets vanzelfsprekends is en dus minder tot discussie leidt.

 

Toch kan deze discussie zeker ook ontstaan wanneer een jongere al jaren gewend is te helpen bij de afwas, het dekken van de tafel of het stofzuigen van het huis. Om discussie of verzet zo veel mogelijk te voorkomen is het raadzaam de jongere aan te spreken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Ieder kind, en zeker een puber wil graag voor vol worden aangezien en verantwoordelijkheidsgevoel maakt hier een groot onderdeel vanuit.

 

Het is dan ook raadzaam om de regels van ‘de Sloddervos’ niet op te leggen, wat enkel tot verzet leidt, maar om samen tot goede afspraken te komen. Door niet op te leggen wat uw kind moet doen, maar door samen te bekijken wat er moet gebeuren in huis en waarom. Door samen de ‘boete’ prijzen hiervoor te bedenken, wordt de jongere zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Daarbij wordt uw kind ook serieus genomen en heeft hij of zij een eigen inbreng en mening. Goed kan het zijn hierbij ook te bespreken waarom bepaalde dingen moeten gebeuren op een bepaald moment. Bijvoorbeeld, als een jongere op zaterdag een sportbroek nodig heeft, zal hij/ zij deze wel uiterlijk donderdag in de was moeten doen. Door de jongere zo te betrekken bij de afspraken is het veel waarschijnlijker dat de puber zijn medewerking verleent. En schroom dan ook niet om uw eigen fouten in de prijslijst op te nemen. Als ouder zijn we vaak blind voor onze eigen 'rommeltjes'. Dit zorgt ervoor dat de puber zich ook echt serieus genomen voelt!

Verschil in inzicht

Bij het maken van afspraken is het belangrijk om niet alleen te bespreken over wat er moet gebeuren, maar ook hoe het moet gebeuren, wat er precies moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren, want ook dit kan tot flinke discussies leiden. Uw kind of medebewoner denkt het dan goed gedaan te hebben en is gefrustreerd wanneer u als ouder ondanks de inzet van het kind toch moppert. En als ouder bent u teleurgesteld dat het gevraagde niet gedaan is zoals het moest. Zo kan uw kind of medebewoner best vinden dat de afwas ook gedaan kan worden na dat bezoek aan die vriend, of vindt uw kind dat de afwas laten uitdruipen ook prima is terwijl de u eigenlijk verwacht dat alles opgeruimd wordt in de kast. Zo kan een verschil in inzicht hoe een taak gedaan moet worden leiden tot opnieuw discussie hetgeen de motivatie van uw kind om mee te werken niet ten goede komt.

 

Wat u als ouder zich ook goed moeten realiseren is dat het vaak helemaal geen onwil of dwarsigheid is dat troep niet opgeruimd wordt. Vaak is uw kind het gewoon even vergeten dat hij of zij iets moest doen en menig kind ziet de troep zoals u dit waarneemt helemaal niet als zodanig. Heel wat pubers beschouwen troep simpelweg niet als troep of zien het belang van het opruimen gewoon helemaal niet: "waarom iets opruimen als je het morgen toch weer nodig hebt".

Het regelmatig helpen onthouden is vaak niet voldoende om de medewerking van uw kind te krijgen. Hier komt het blik voor 'de Sloddervos' in beeld. Door samen de 'prijslijst' samen te stellen en het invullen van de boetebriefjes wordt er automatisch voor uw kind verwezen naar een vergeten taak. En omdat ze er voor moeten 'betalen' zullen ze na twee weken heel snel overgaan en ook inzien welke taakjes er gedaan moeten worden. Zo hoeft er uiteindelijk minder gemopperd te worden en heeft u een opgeruimd huis!

Rommelige slaapkamer.jpg

De eigen kamer

Een kind in de puberteit hecht over het algemeen veel waarde aan zijn of haar privacy en ziet niet graag dat de ouders hier gaan lopen opruimen.

De eigen kamer

Een apart verhaal is de eigen kamer. Voor u als ouder lijkt de kamer van uw puber een onneembare vestiging of meer vuilnisbelt dan kamer. Het opruimen van de eigen kamer is in menig gezin met een puber thuis een terugkerend strijdpunt. Hoe u als ouder hier mee om gaat ligt toch een beetje in de stijl van uw opvoeding en in het belang dat u hecht aan een opgeruimd huis.

 

Een kind in de puberteit hecht over het algemeen veel waarde aan zijn of haar privacy en ziet niet graag dat de ouders hier gaan lopen opruimen. Voor menig puber is dit dan ook de stimulans om de kamer toch maar te gaan opruimen, wanneer een van de ouders dit dreigt te gaan doen. Het kan dan ook goed zijn om een tijdslimiet te stellen waar binnen de kamer opgeruimd moet worden. Zo heeft de jongere de tijd om zelf te bepalen wanneer hij of zij wil gaan opruimen en hebben de ouders toch een duidelijke grens getrokken en weten ook de ouders waar zij aan toe zijn.

Spelduur ± 3 maanden

Wanneer u geen boetes meer hoeft uit te delen is Sloddervos uitgespeeld!

Zodra uw puber weer vervalt in oud gedrag, haalt u simpelweg Sloddervos weer tevoorschijn en begint het spel opnieuw!

bottom of page